Hír: Tájékoztató beiratkozásról
(Kategória: Egyéb)
Küldte: Szutor Sándor
2020 április 07 - 14:35:33

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános
iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások
minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
Amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az
intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás
automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani
jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
(Online módon történő ügyintézés a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.) 
Az a szentkirályi lakos, akinek óvodás gyermeke 2020 szeptemberétől 1. osztályos lesz,
automatikusan felvételt nyer a Szentkirályi Általános Iskolába, tehát jelenleg teendője a
beiratkozással kapcsolatban nincs.
Az intézmény 2020 májusában postai úton küld határozatot a gyermek iskolába történt
felvételéről.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a
jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Amennyiben a beiratkozással kapcsolatban kérdése van, keresse telefonon vagy e-mailben
Rohács Mihályné iskolatitkárt: szentkiralyisk©gmail.com , telefon: 06-70-240-8425

Szentkirály, 2020.04.06. Katzné Almási Zsuzsanna intézményvezető


Ezen hír származási helye: Szentkirályi Általános Iskola honlapja
( http://iskola.szentkiraly.hu/news.php?extend.479 )